Contact information

Postal address
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul Bucureşti, nr.39
Ploiesti, Prahova, Romania
Cod postal 100680
Corpul A, etaj 1

Tel.: +40 726 692 384

Email: cide@upg-ploiesti.ro
Facebook: https://www.facebook.com/FSEUPG

Street map